Καθημερινά ξυπνώ και …

Ενεργοποιώ σε όλα τα σώματα μου καθημερινά, την θετική δήλωση ημέρας!

Advertisements

Σεμινάριο Α’level Mukta Ραδιαισθησία & Διάγνωση με εκκρεμές

Διαδικτυακό Σεμινάριο Πως θέτω ερωτήματα στο εκκρεμές Παροχή χαρτών και διαγραμμάτων

Σεμινάριο Αρχάγγελοι Ποιότητες & Χρώματα – Ενεργοποίηση Προστασίας

Ζωντανό διαδραστικό σεμινάριο Ενεργοποίηση Αρχαγγελικής Προστασίας

Σεμινάριο «Θετικές Δηλώσεις» τα μυστικά της εφαρμογής

Βάλε την θετικότητα στις σκέψεις που δεν επιθυμείς να έχεις. Άλλαξε την πολικότητά τους με την μέθοδο των θετικών δηλώσεων

Σεμινάριο «Τα 9 βήματα κατάκτησης»

Ο οδηγός κατάκτησης στόχου σε 9 βήματα είναι ένα σύγχρονο όπλο, που χρησιμοποιούμε στην Θεραπευτική Ύπνωση NLP