Καθημερινά ξυπνώ και …

Ενεργοποιώ σε όλα τα σώματα μου καθημερινά, την θετική δήλωση ημέρας!

Advertisements

Περί Αυτογνωσίας

Η θεραπευτική μου στην Αυτογνωσία μέσω της Ραδιαισθησίας – Βιωματικό άρθρο