Προσωπικοί Όρκοι – ο Λόγος μας

H ενέργεια που έχει ο λόγος μας, πολλές φορές συμβάλλει στην αυτοδέσμευσή μας