Ενημέρωση – Σεμινάριο

Σεμινάριο Ραβδοσκοπία, Ραδιαισθησία Εκκρεμές – πληροφορίες και αίτηση