Πύλη 11/11/11(2018)

live workshop November

Συνεδρία ΑστροΑρμονίας & Μετατροπής

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο astroharmony:
Η ΑστροΑρμονική συνεδρία αποτελείται από 2 φάσεις(ραντεβού), διάρκειας συνολικά 5 ωρών.  Η ανάλυση όλων των όψεων και οι δονήσεις που εκπέμπουν στο πεδίο σου – Εσένα, είναι η πρώτη φάση. Ανάλυση του ρυθμού, έντασης και σχημάτων που εκδηλώνουν όλα τα γεγονότα ζωής. Η έρευνα των δονήσεων που λαμβάνεις από τις όψεις του Ουράνιου θόλου…

για τους Venus Cards Readers

Εξήγηση δονήσεων καρτών – Α’ level Venus Cards Reader Ο συνθηματικός κωδικός για όσους δεν τον έχουν έχει σταλεί στο email τους! Namaste – Καλλιόπη