Η ζωή του Ιησού – part 1

Υπάρχουν άπειρα κείμενα και εικασίες για την πραγματικά άγνωστη εφηβική και ενήλικη ζωή του Ιησού Χριστού. Ως άνθρωποι , που δουλεύουμε με την ανέλιξη μας, χρειάζεται να έχουμε γνώση για να εισέλθουμε σε διάγνωση. Με αυτή την προοπτική αναφέρουμε στον επιμορφωτικό οδηγό κάποιες από τις πιο δυνατές εικασίες. Μέσα από την  προσωπική διαδρομή μου, γνωρίζω ότι όλη η ζωή και διαδρομή του Θεανθρώπου έχει αποδοθεί και γραφτεί, ώστε να ακολουθήσουμε τον σωστό οδηγό για την ενοποίηση μας με τον Δημιουργό μας. Όμως αυτή η απλή γνώση δεν θα έδινε την ευκαιρία στην κεντρική εξουσία να ευημερήσει, γι’ αυτό και έμεινε απόκρυφη … ,αλλά το να μεταθέτουμε την ευθύνη (ότι κρύφτηκε η αλήθεια, και γι αυτό παραμένω στο σκοτάδι) δεν είναι χάρισμα των Αγγέλων επί της Γης! Γι αυτό όποιος είναι έτοιμος να του αποκαλυφθούν τα βήματα, να είναι σίγουρος ότι όσο καλά και να κρύβονται , δεν θα εμποδιστεί! Βασιζόμενοι σε αυτό και στην διάκριση μας, λαμβάνουμε γνώση και προχωράμε  …. 

Εκδοχή 1η

Το 1887, ένας πλούσιος Εβραίος δημοσιογράφος, ο Nicolas Notovitch, ταξίδεψε στην Ινδία για να μελετήσει τους ανθρώπους και τα έθιμά τους. Τα ταξίδια του, τον οδήγησαν σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στην επαρχία Ladakh, το οποίο παραμένει και σήμερα. Κατά την διάρκεια της παραμονής του, έμαθε από έναν  θιβετιανό λάμα ότι στα αρχεία του μοναστηριού υπάρχουν αντίγραφα πολύ αρχαίων περγαμηνών σχετικά με την ζωή του Ιησού Χριστού.

Οι αρχικές περγαμηνές γράφτηκαν από Βουδιστές, στην γλώσσα Pali. Περίπου το 200 μ.Χ., μεταφέρθηκαν στην πόλη της Λάσα, η οποία είναι τώρα η κατοικία του Δαλάι-Λάμα. Στην συνέχεια, τα αντίγραφα μεταφράστηκαν στην θιβετιανή γλώσσα και αποθηκεύτηκαν στο Ladakh. Ήταν με την βοήθεια ενός διερμηνέα που ο Nicolas Notovitch, κατάφερε να τους μεταφράσει στα αγγλικά.

Ο Ιησούς είναι γνωστός στους βουδιστές λαμάς ως Issa, που σημαίνει «Δάσκαλος των δασκάλων». Αλλά αυτό το όνομα είναι γνωστό μόνο στους επικεφαλής λαμά που έχουν διαβάσει τους ρόλους, ένα δόγμα που δεν αποτελεί κανονικό κομμάτι του βουδισμού. Ως αποτέλεσμα, ο Ιησούς, ο προφήτης που ονομάζουν Issa, δεν αναγνωρίζεται στο Θιβέτ ως ένας από τους κύριους αγίους. Επομένως, αυτό το δόγμα δεν είναι γνωστό.

Ματθ. 2,9          οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον·

Ματθ. 2,9                 Οι δε μάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ· και ιδού το λαμπρόν αστέρι, που είχαν ίδει εις την Ανατολήν, επροπορεύετο και τους ωδηγούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκετο το παιδίον.

Ο Ιησούς γεννήθηκε ο Ιησούα ο Ιεζ. Επειδή το αίμα του προέρχεται από την γραμμή του βασιλιά Δαβίδ, ήταν ο κληρονόμος του θρόνου του Βασιλείου του Ισραήλ. Έτσι, όταν ήταν απλά παιδί, οι γονείς του τον πήραν στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, από τον φόβο δίωξης από τον βασιλιά Ηρώδη. Εκεί, έμειναν με δύο δασκάλους που τους διδάσκουν για το τι θα γινόταν από τον γιο τους. Αυτή η αγία οικογένεια έζησε στην Αίγυπτο μέχρι το θάνατο του βασιλιά Ηρώδη και στην συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι όπου ζούσαν μεταξύ της τάξης των Εσσαίων.

Ματθ. 2,14        Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,    Ματθ. 2,14               Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύκτα το παιδίον και την μητέρα αυτού και έφυγεν εις την Αίγυπτον.

Όταν ο Ιησούς ήταν δεκατριών ετών, ένας βασιλικός πρίγκιπας της Ινδίας τον οδήγησε με καραβάνι στην έρημο. Κατά την άφιξή του στην Ινδία ένα χρόνο αργότερα, έγινε δεκτός ως μαθητής. Με την πρόθεση να τελειοποιήσει τον εαυτό του, άρχισε να κερδίζει την σοφία με την μελέτη των Vedas (Βέδες – ιερά κείμενα του Ινδουισμού , θεωρούνται απο τα αρχαιότερα και εμπεριέχουν υπέροχους ύμνους) – των αρχαιότερων Hindu γραφών.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ιερείς Brahmic προσπάθησαν να απομακρύνουν τον Ιησού από την Ινδία επειδή δεν συμφωνούσε με όλους τους τρόπους τους. Έτσι ταξίδεψε σε ναό στη Λάσσα (Lhassa),  όπου του δόθηκε πρόσβαση σε ιερά χειρόγραφα που ήταν πλούσια σε αρχαία λαϊκή παράδοση. Όταν τελείωσε τις σπουδές του στις σχολές ναών, ταξίδεψε στο Ladakh για να ζήσει και να σπουδάσει στο μοναστήρι που υπήρχε τότε εκείνη την εποχή.

Λουκ. 1,80         Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

Λουκ. 1,80                Το δε παιδίον εμεγάλωνε σωματικώς και εδυνάμωνε ηθικώς και διανοητικώς με τον φωτισμόν και την ενίσχυσιν του Αγίου Πνεύματος. Και έμενεν εις τας ερήμους μέχρι της ημέρας που, σύμφωνα με το θείον σχέδιον, θα ανεδεικνύετο προφήτης και απεσταλμένος του Θεού στον Ισραηλιτικόν λαόν.

Στην ηλικία των είκοσι πέντε, ο Ιησούς άρχισε το ταξίδι επιστροφής Δυτικά και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για την Ελλάδα για να σπουδάσει μαζί με τους δασκάλους εκεί. Στην συνέχεια ταξίδεψε στον ιερό ναό της Heliopolis στην Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με επτά μεγάλους σοφούς.

Mέσα από τη Μεγάλη Πυραμίδα, ο Ιησούς πήρε τον όρκο της Λευκής Αδελφότητας και η πραγματική αποστολή της ζωής του αποκαλύφθηκε σε αυτόν. Και όταν είχε περάσει την πρώτη μύηση σε αυτήν την αδελφότητα, έλαβε τον πρώτο του βαθμό – ειλικρίνεια. Πέρασε τα τεστ της δικαιοσύνης, της πίστης, της φιλανθρωπίας, του ηρωισμού και της θείας αγάπης, ο Ιησούς έλαβε επίσης αυτούς τους πέντε βαθμούς. Με έξι βαθμούς, εισήλθε σε ένα πρόγραμμα σπουδών που ασχολείτο με τα μυστικά της Αιγύπτου, τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, και τους κόσμους πέρα από τον Ήλιο.

Ματθ. 3,16        καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·

Ματθ. 3,16               Και ο Ιησούς, όταν εβαπτίσθη, εβγήκε αμέσως από το νερό (διότι δεν είχε καμμίαν αμαρτίαν να εξομολογηθή, ενώ οι άλλοι έμεναν εις αυτό, όσον χρόνον διαρκούσε η εξομολόγησίς των). Και ιδού ηνοίχθησαν χάριν αυτού οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνη υπό την μορφήν της περιστεράς και να έρχεται επάνω εις αυτόν. 

  • μην ξεχνάμε πως η λέξη βάπτιση, αποκαλύπτει και είναι ένα τελετουργικό μύησης
Κατά την παραμονή Του στην Γη,  η συνειδητοποίηση του Πνεύματός του παρέμεινε ανέπαφη. Και, αν και πάλεψε με το υποσυνείδητο μυαλό του, έμαθε πώς να τοποθετηθεί και να διοικεί τον Κοσμικό Χώρο του αχανούς Σύμπαντος συνδεόμενος με τον Κεντρικό Ήλιο. Όταν το Πνεύμα του κυριάρχησε, έλαβε τον έβδομο βαθμό του – αυτόν του Χριστού – Issa – Δάσκαλο των δασκάλων! Μετά την λήψη αυτού του τελευταίου βαθμού, το βάπτισμα του ολοκληρώθηκε (εν Ιορδάνη ποταμό)και άρχισε η διακονία του. Ήταν 29 ετών.

coming-soon-fancy-gold-divider-metal-top-of-page

Εκδοχή 2η

Στο βιβλίο «Τα εννέα Πρόσωπα του Χριστού» – Ευγένιος Ουίτγουέρθ, λαμβάνουμε υπέροχες πληροφορίες για τις μυήσεις του Θεανθρώπου στην Γη, καθώς και για την μία αληθινή Θρησκεία. Ένα βιβλίο με αξιόλογες πληροφορίες προς εσωτερική μελέτη και εξωτερική έρευνα. Δεν θα σας πω την ιστορία, γιατί πιστεύω πως είναι ωφέλιμο να διαβάσετε το βιβλίο και ακούσετε τον εσωτερικό παλμό σας, στο τι θα κρατήσετε και τί θα αφήσετε …. 

coming-soon-fancy-gold-divider-metal-top-of-page

Εκδοχή 3η    – for Mukta students & rose followers
giphy
 Βιβλιοθήκη Mukta
coming-soon-fancy-gold-divider-metal-top-of-page
giphy
Βιβλιοθήκη Mukta
Advertisements