Ζώδια & Venus cards – Σεπτέμβριος

Ποια ενέργεια συνοδεύει το κάθε ζώδιο τον μήνα Σεπτέμβριο? Πως μπορούμε να διαχειριστούμε ωφελιμότερα τα γεγονότα και εξελίξεις? …