Ζώδια & Venus cards – Σεπτέμβριος

Ποια ενέργεια συνοδεύει το κάθε ζώδιο τον μήνα Σεπτέμβριο? Πως μπορούμε να διαχειριστούμε ωφελιμότερα τα γεγονότα και εξελίξεις? … 

Διαδικτυακό σεμινάριο Ho’ponopono

H Ho’ponopono θεραπεία είναι μια παλιά τελετή των Kahunas.Ήξεραν ότι μόνο η συγχώρεση, η ευγνωμοσύνη και η αγάπη μπορούν να θεραπεύσουν, και ότι πρέπει να αναλάβουμε 100% την ευθύνη μας, για τα πάντα στη ζωή. Επειδή έχουμε δημιουργήσει τα πάντα σε αυτή ή σε προηγούμενες ζωές. Εάν στη ζωή σου υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν…